Program wyborczy

Racibórz i jego mieszkańcy zasługują na lepszą przyszłość i wierzę, że wspólnie możemy to osiągnąć.
#INFRASTRUKTURA

Dynamiczny rozwój dróg i komunikacji

 • Zintensyfikowanie działań zmierzających do wybudowania drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od Raciborza do autostrady A1,
 • Podjęcie działań na rzecz usprawnienia dojazdu do autostrady A4,
 • Powołanie profesjonalnego zespołu koordynującego budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna,
 • Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta (od ul.Rybnickiej do Sudołu),
 • Rozwój i poprawa stanu technicznego dróg publicznych i chodników w całym mieście,
 • Kompleksowe połączenie sieci dróg rowerowych w Raciborzu, skomunikowanie gmin ościennych drogami rowerowymi,
 • Likwidacja łączonych linii autobusowych,
 • Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych,
 • Modernizacja najbardziej zakorkowanych skrzyżowań w Raciborzu,
 • Budowa nowych parkingów w mieście, osiedlowych i przy ogródkach działkowych,
 • Działania na rzecz rozwoju połączeń kolejowych,
 • Budowa terminala intermodalnego (połączenie transportu kolejowego z drogowym),
 • Wykorzystanie Odry w celach gospodarczych, transportowych i turystycznych.
#INNOWACYJNOŚĆ

Racibórz musi być innowacyjny

 • Racibórz jedną wielką strefą ekonomiczną dla innowacyjnych inwestycji – promowanie strefy wśród małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Innowacyjny Racibórz – miasto otwarte na nowe pomysły, inwestycje w rozwiązania z zakresu smart city,
 • Zorganizowanie raciborskiego hackathonu (maratonu programistów) sposobem wykreowania pomysłów na miasto przyszłości,
 • Startup-owy Racibórz – działania na rzecz wsparcia start-upów,
 • Działania na rzecz rozwoju klastrów łączących biznes, naukę i samorządy,
 • Budowa hal produkcyjnych dla początkujących przedsiębiorców.
#INICJATYWA

W Raciborzu dzieje się

 • Aktywne działania na rzecz powstania mokrego, wielofunkcyjnego zbiornika Racibórz Dolny wykorzystywanego w przyszłości do celów gospodarczych, turystycznych i rekreacyjnych,
 • Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni,
 • Kompleksowa modernizacja lodowiska ze skateparkiem,
 • Nowe place zabaw, zainstalowanie zestawów zabawowych dla dzieci niepełnosprawnych na placach zabaw,
 • Budowa pumptracka -rowerowego placu zabaw,
 • Wspieranie funkcjonujących i organizacja nowych wydarzeń ogólnopolskich i międzynarodowych promujących miasto,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi w realizacji działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i społecznych,
 • Rewitalizacja miasta z uwzględnieniem realnych potrzeb mieszkańców,
 • "Nie" dla budowy kolejnego kloca na Placu Długosza!
 • Rewitalizacja Parku Roth,
 • Budowa nowych mieszkań,
 • Działania na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych poprzez:
  • Wsparcie inicjatyw, modernizację infrastruktury,
  • Utrzymanie budżetu przeznaczonego dla działkowców i coroczną waloryzację,
  • Podjęcie starań w zakresie doprowadzenia bieżącej wody do zainteresowanych Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • W oparciu o przegląd planu zagospodarowania przestrzennego miasta poszerzenie istniejących Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stworzenie nowych.
#EDUKACJA

Edukacja to inwestycja w przyszłość

 • Zwiększenie ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach,
 • Lekki tornister - modernizacja pomieszczeń w celu pozostawienia w szkole książek i zeszytów przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń,
 • Wspieranie rozwoju osobowości dzieci i młodzieży,
 • Pozyskiwanie środków finansowych na remonty boisk szkolnych,
 • Budżet obywatelski w szkołach,
 • Wsparcie funkcjonowania Uniwersytetu Dziecięcego w Raciborzu,
 • Wzmocnienie współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, poprzez prowadzenie wspólnych projektów,
 • Wsparcie rozwoju infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (modernizacji sal dydaktycznych i obiektów, w tym stadionu i przywrócenie do użytkowania auli),
 • Wsparcie utworzenia i funkcjonowania Centrum Kongresowego Doradczo – Szkoleniowego z którego będą mogli korzystać studenci, nauczyciele i uczniowie raciborskich szkół, studenci Uniwersytetu Dziecięcego, słuchacze Uniwersytetu III Wieku oraz przedsiębiorcy,
 • Wsparcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Transferu Technologii.
#ŚRODOWISKO

Mocno zielony, czysty Racibórz

 • Przede wszystkim termomodernizacja z wykorzystaniem rządowego programu Czyste Powietrze,
 • Budynki miejskie z ekologicznym ogrzewaniem,
 • Dopłata do nowoczesnych rozwiązań proekologicznych,
 • Program osłonowy najuboższych, po wymianie ogrzewania na ekologiczne, wyrównanie różnicy w rachunkach,
 • Ogólnomiejskie akcje sadzenia drzew i krzewów,
 • Tworzenie skwerów, zielonych przystanków, przekształcenie betonowych podwórek szkolnych w zielone wyspy,
 • Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i szkół.
#NIEPEŁNOSPRAWNI

Niepełnosprawni są wśród nas.

 • Aktywne zaangażowanie osób niepełnosprawnych i reprezentujących je osób i organizacji w planowanie i realizację polityki miasta na rzecz dostępności dla niepełnosprawnych,
 • Inspirowanie przedsięwzięć mających na celu integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
 • Działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych,
 • Przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione,
 • Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach o charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym oraz przystosowanie miejskich obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
#SENIORZY

Aktywny, zdrowy senior.

 • Program „Zdrowy kręgosłup”-zajęcia usprawniające dla seniorów organizowane we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu,
 • Zaangażowanie przedszkoli i szkół do realizacji działań o charakterze wielopokoleniowym,
 • Wsparcie seniorów w zakresie pozyskiwania funduszy z programów zewnętrznych,
 • Wsparcie w organizacji działań z zakresu aktywnego spędzania czasu i wspólnej zabawy.
więcej

Filmy

Kandydaci do rady miasta

Pragniemy przedstawić naszą sprawdzoną drużynę, która będzie się ubiegać o miejsca w Radzie Miasta Racibórz.

W mediach

Artykuły na temat mojej działalności.
Poniedziałek, 26 października 2015
Odra w ofensywie gospodarczej

21 października gośćmi Burmistrza Pawła Machy w Kuźni Raciborskiej byli: Senator RP Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Gróbarczyk...

źródło: www.naszraciborz.pl
Środa, 24 lutego 2016
Opłata targowa poza targiem już nie taka zaporowa i równa dla wszystkich

Na wniosek radnych - Anny Szukalskiej, Michała Wosia i Michała Fity - z uchwały o opłacie targowej mającej umożliwić handel okularami przeciwsłonecznymi poza targowiskiem skreślono słowa "okulary przeciwsłoneczne"...

źródło: www.naszraciborz.pl
Pokaż wszystkie

Biografia

Nazywam się Michał Fita. Mam 40 lat. Podobnie jak moi rodzice urodziłem się w Raciborzu. Prywatnie jestem mężem Moniki - lekarza weterynarii. Mamy dwoje dzieci.

Przez wiele lat cała rodzina związana była z RAFAKO. Dziadek Tadeusz Fita w 1984 roku był najdłużej pracującym „rafakowcem”. Nawet po przejściu na emeryturę prowadził tam modelarnię dla młodzieży i dorosłych. W latach 80 moi rodzice otworzyli swój pierwszy sklep. Była to kwiaciarnia niedaleko dawnej fabryki Ślązak przy dzisiejszej ul. Podwale. Następny ich sklep znajdował się przy ul. Pomnikowej i kolejny przy ul. Szewskiej, który nazwali „Złota Brama”. Już jako nastolatek, z pełnym zaangażowaniem, pomagałem rodzicom w prowadzeniu ich działalności.

Ukończyłem Policealne Studium Ekonomiczne na kierunku Administracji Państwowej, a następnie studia magisterskie w zakresie Animacji Społeczno-Kulturalnej na Uniwersytecie Śląskim.

Mam 17 letnie doświadczenie pracy w samorządzie. Pracowałem w Raciborskim Centrum Kultury, następnie na stanowisku specjalisty ds. pozyskiwania środków unijnych w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym „Górna Odra sp. z o.o.”. Od 9 lat pełnię funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Na tym stanowisku pozyskałem środki unijne, ministerialne, samorządowe oraz od sponsorów prywatnych zarówno na prowadzenie działań kulturalnych, jak i na duże inwestycje, w tym kompleksowy remont MOKSiR, remonty taboru i infrastruktury Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach, która stała się jedną z najlepiej rozpoznawalnych w regionie atrakcji turystycznych.

W 2010 roku zostałem wybrany do Rady Miasta Racibórz. Ponownie zostałem wybrany w 2014 roku, tym razem jako kandydat niezależny. W trakcie trwania obu kadencji wsłuchiwałem się w problemy mieszkańców, którymi się później zajmowałem. Były to różne sprawy, począwszy od braku miejsc parkingowych, poprzez sprawy związane z rynkiem pracy czy halami produkcyjnymi na wynajem dla młodych przedsiębiorców. Zajmowałem się również ważnymi tematami dla całego regionu – m.in. problemami Raciborskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także Zbiornikiem Racibórz. Współorganizowałem i byłem uczestnikiem posiedzeń komisji sejmowych i zespołów poświęconych m.in. budowie Zbiornika Racibórz Dolny.

Jestem człowiekiem wielu pasji.

więcej