Justyna Poznakowska

KANDYDACI DO RADY MIASTA

Justyna Poznakowska

Nazywam się Justyna Poznakowska, mam 43 lata.

Urodziłam się Nysie, ale od kilkunastu lat mieszkam w Raciborzu. Jestem szczęśliwą mężatką oraz matką dwójki dzieci. Obecnie pracuję jako asystent nauczyciela w ZSP nr 2 w Raciborzu Ocicach.

Ukończyłam PWSZ w Raciborzu na kierunku Socjologia z komunikacją społeczną. Studia uzupełniające realizowałam w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, gdzie uzyskałam tytuł magistra na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką . Nabytą wiedzę wykorzystuję pełniąc społeczną funkcję kuratora sądowego. Przez kilka lat prowadziłam własną działalność gospodarczą,więc nie są mi obce procedury oraz przeszkody, które stoją na drodze młodych przedsiębiorców chcących rozwijać własne pasje i pomysły. Jestem człowiekiem, który nie potrafi przejść obojętnie widząc krzywdę ludzką. Osoby, które mnie otaczają wiedzą, że jestem kimś, kto słucha i skutecznie działa. W Radzie Miasta skupię się na sprawach społecznych związanych z poprawą jakości bytu obywateli. Zależy mi na ulepszeniu szeroko rozumianej infrastruktury miejskiej oraz na skutecznym wykorzystaniu nowo budowanego zbiornika wodnego. W moim okręgu będę dążyć do modernizacji ośrodka zdrowia, poprawy wizerunku ulic oraz doświetlenia miejsc nasilonej komunikacji pieszych i rowerzystów. Chcę abyśmy wspólnie decydowali o naszym mieście!

Kandydaci do rady miasta

Pragniemy przedstawić naszą sprawdzoną załogę, która ubiegać będzie się o miejsca w Radzie Miasta Raciborza.