Marian Czerner

KANDYDACI DO RADY MIASTA

Marian Czerner

Marian Czerner, lat 46, szczęśliwy mąż i ociec dwójki dzieci, absolwent Politechniki Opolskiej wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Od wielu lat zajmuje kierownicze stanowiska w branżach budowlanych i komunalnych. Nadzorowałem zadania z zakresu inwestycji, produkcji i zamówień publicznych, także z wykorzystaniem środków unijnych. Posiadam umiejętności techniczne, które stale rozwijam. Cechuje mnie pragmatyzm i otwartość w kontaktach między ludzkich. Lubię pracować z ludźmi, którzy dążą do osiągnięcia określonych celów i nie boją się wyzwań. Jestem osobą komunikatywną, kreatywną i sumienną. Udzielam się także społecznie.

Nie jest mi obojętne co dzieje się w Raciborzu. Uczciwość, gospodarność i umiejętność patrzenia w przyszłość, to cechy, które powinny charakteryzować osoby zasiadające w Radzie Miasta. Ja takie posiadam, dlatego chciałbym w niej zasiąść i zajmować się problemami gospodarczymi naszego miasta.

Kandydaci do rady miasta

Pragniemy przedstawić naszą sprawdzoną załogę, która ubiegać będzie się o miejsca w Radzie Miasta Raciborza.