Joanna Rzepiel

KANDYDACI DO RADY MIASTA

Joanna Rzepiel

Nazywam się Joanna Rzepiel, mam 41 lat.

Urodziłam się w Raciborzu, tu pracuję i mieszkam. Konsekwentnie i z pasją dążę do realizacji wyznaczonych celów. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego, oligofrenopedagogiem oraz terapeutą pedagogicznym. Stale doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Lokalna społeczność ma dla mnie ogromne znaczenie, dlatego z zaangażowaniem oddaję się pracy społecznej. Organizuję akcje charytatywne oraz pełnię funkcję wiceprezesa zarządu w Stowarzyszeniu na Rzecz Edukacji i Autokreacji. W ramach tej działalności współtworzę Uniwersytet Dziecięcy w Raciborzu, którego głównym celem jest rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych. Moje doświadczenie zawodowe oraz pasje i zainteresowania ukierunkują me działania w Radzie Miasta na rzecz szeroko rozumianej edukacji oraz ekologii. Priorytetami będą dla mnie: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży oraz dbałość o funkcjonowanie raciborskich placówek oświatowych zgodnie ze standardami innowacyjnej szkoły na miarę XXI w. W swoich działaniach będę równie silnie wspierać nowoczesne działania ekologiczne oraz rozwój infrastruktury drogowej i komunikacji miejskiej. Chcę by nasze miasto było miejscem zielonym, zdrowym i bezpiecznym dla wszystkich mieszkańców. Marzy mi się budowa nowoczesnych placów zabaw, rozbudowa skorelowanych ze sobą ścieżek rowerowych, efektywne doświetlenie ulic i przejść dla pieszych oraz wprowadzenie inteligentnego systemu sterowania ruchem. Deklaruję nie tylko realizację powyższych zadań. Wykorzystam każdą możliwość i wszelkie okoliczności do rozwoju naszego miasta. Proszę o Państwa głos w dniu 21.10.2018 r. Służę uprzejmie!

Kandydaci do rady miasta

Pragniemy przedstawić naszą sprawdzoną załogę, która ubiegać będzie się o miejsca w Radzie Miasta Raciborza.