Wojciech Błajda

KANDYDACI DO RADY MIASTA

Wojciech Błajda

Nazywam się Wojciech Błajda, mam 44 lata.

Jestem absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Budownictwa, o specjalności inżynieria miejska. Z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa, z zawodu samorządowcem. Swoją 21 letnią karierę zawodową rozpocząłem w 1997 r. na stanowisku referenta w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, gdzie pracowałem do roku 2017, pełniąc od 2002 roku funkcję kierownika w referacie Inwestycji i Budownictwa. W ramach pełnionej funkcji sprawowałem bezpośredni nadzór nad realizacją zadań z zakresu zamówień publicznych, przygotowania, realizacji i przekazania do użytkowania inwestycji gminnych oraz nad zagadnieniami związanymi z planowaniem przestrzennym. Od lutego 2017 roku pełnię funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krzanowicach. Jestem spełnionym mężem i ojcem dwójki dzieci. Cechuje mnie rzetelność, uczciwość i dociekliwość. W życiu kieruję się zasadą, że nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania. Determinacja, cierpliwość, konsekwencja oraz łut szczęścia, pozwalają zrealizować każde zadanie. Jako radny Rady Miasta chcę służyć mieszkańcom zdobytym doświadczeniem, poświęcając swój czas i energię dla dobra Raciborza.

Kandydaci do rady miasta

Pragniemy przedstawić naszą sprawdzoną załogę, która ubiegać będzie się o miejsca w Radzie Miasta Raciborza.