Elżbieta Molęda

KANDYDACI DO RADY MIASTA

Elżbieta Molęda

Nazywam się Elżbieta Grażyna Molęda, mam 51 lat.

Jestem neurologopedą, pedagogiem i surdopedagogiem z długoletnim doświadczeniem w pracy w oświacie. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim i stale doskonalę swoje umiejętności. Za swoją pracę zostałam wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od 25 lat jestem zatrudniona w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, w której przez wiele lat pełniłam funkcję wicedyrektora. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i rodzicami realizując także ogólnopolskie programy umiejętności wychowawczych. Posiadam umiejętności organizacyjne, dobrze znam prawo oświatowe, jestem odporna na stres, potrafię umiejętnie zarządzać czasem i pracować w grupie, a także łatwo nawiązuję relacje. Czas wolny poświęcam rodzinie (od pokoleń silnie związanej raciborską oświatą), lubię dobrą lekturę, podróże i spacery z psem. Jako wieloletnia mieszkanka centrum Raciborza i pracownik poradnictwa, dobrze znam problemy mieszkańców miasta. Umiem pomagać.

Kandydaci do rady miasta

Pragniemy przedstawić naszą sprawdzoną załogę, która ubiegać będzie się o miejsca w Radzie Miasta Raciborza.