Jadwiga Buchta

KANDYDACI DO RADY MIASTA

Jadwiga Buchta

Nazywam się Jadwiga Buchta, mam 65 lat.

Urodziłam się w Raciborzu.Jestem emerytką, absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, na Wydziale Pielęgniarskim oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w  Warszawie, ze specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej. Zawodowo spełniałam się w roli pielęgniarki, zastępcy dyrektora ZOZ ds. służb społecznych w Raciborzu, w zarządzaniu systemem pomocy społecznej. Byłam kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU w Rybniku, oraz kierownikiem Działu Opieki nad Osobami Niepełnosprawnymi OPS Rybnik, nadzorowałam realizację zadań ze środków PEFRON. Byłam konsultantką Samorządowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla miasta Rybnik, oraz projektu „Baza Danych dotycząca Osób Niepełnosprawnych”. Jestem współautorką projektu „Wysoka samoocena Śląskiej kobiety kluczem do sukcesu w znalezieniu pracy”. Politykę rozumiem jako ciągłe zmienianie świata na lepsze, dlatego obszarem moich zainteresowań są ludzie, a zwłaszcza ludzie potrzebujący. Widzę potrzebę pomocy osobom niepełnosprawnym, a szczególnie rodzicom dzieci niepełnosprawnych w zakresie pozyskiwania środków na rehabilitację i inne formy wsparcia.

Kandydaci do rady miasta

Pragniemy przedstawić naszą sprawdzoną załogę, która ubiegać będzie się o miejsca w Radzie Miasta Raciborza.