Piotr Mielniczyn

KANDYDACI DO RADY MIASTA

Piotr Mielniczyn

Nazywam się Piotr Mielniczyn, mam 51 lat.

Prowadzę własną działalność gospodarczą w branży: finanse, ubezpieczenia, inwestycje, sprzedaż bezpośrednia.

Jestem żonaty od 26 lat, mam dorosłego syna .Zdobyłem wykształcenie wyższe na Uniwersytecie Opolskim, na Wydziale Historyczno Pedagogicznym, kierunek Pedagogika, Studia podyplomowe: Uniwersytet Śląski Podyplomowe Studium Doradztwa Zawodowego, kierunek Doradztwo Zawodowe. Urodziłem się i dorastałem w Raciborzu gdzie mieszkam całe swoje życie. Zawodowo związany byłem przez ponad 23 lata z Zakładem Karnym w Raciborzu (instruktor terapii zajęciowej, wychowawca, z-ca kierownika działy kwatermistrzowskiego) i równolegle przez kilka lat z MOPS w Kuźni Raciborskiej (doradca zawodowy). Większość dotychczasowego życia zawodowego spędziłem na pracy z ludźmi wchodzącymi w konflikt z prawem oraz borykającymi się z problemami bezrobocia i bezdomności. Najważniejszym moim hobby jest turystyka rowerowa dlatego bliska jest mi bardzo tematyka ścieżek rowerowych, których moim zdaniem jest mało w naszym mieście. Proszę o Państwa głos w dniu 21.10.2018 r. Liczy się obecność na wyborach.

Kandydaci do rady miasta

Pragniemy przedstawić naszą sprawdzoną załogę, która ubiegać będzie się o miejsca w Radzie Miasta Raciborza.