Daniel Małczok

KANDYDACI DO RADY MIASTA

Daniel Małczok

Nazywam się Daniel Małczok, mam 36 lat.

Urodziłem się w Raciborzu i do dzisiaj tu mieszkam. Jestem mężem, oraz ojcem dwóch wspaniałych córek. Ukończyłem studia na GWSH o specjalności Administracja Europejska, oraz WSB o specjalności Bankowość i innowacje finansowe. Od 16 lat pracuję w jednym z wiodących Banków w Polsce i na świecie. Moje cechy to sumienność, rzetelność, uczciwość, dążenie do celu oraz stawianie czoła powierzonym mi obowiązkom. Głównym moim wyzwaniem będzie dbanie o rozwój miasta, poprzez stworzenie małym i średnim przedsiębiorcom warunków umożliwiających im łatwiejsze rozpoczęcie działalności, poprawę komunikacji między Raciborzem a innymi miastami regionu poprzez budowę nowych lepszych dróg, ścieżek rowerowych oraz wykorzystanie Odry do komunikacji wodnej. Nie są mi obojętne tematy pozyskiwania odnawialnych źródeł energii oraz życie kulturowe w Raciborzu. Będę racjonalnie podchodził do spraw i problemów miasta służąc mieszkańcom.

Kandydaci do rady miasta

Pragniemy przedstawić naszą sprawdzoną załogę, która ubiegać będzie się o miejsca w Radzie Miasta Raciborza.