Racibórz potrzebuje rozwiązań systemowych i jestem gotowy by je wprowadzić.
Jestem kandydatem niezależnym, wolnym od wszelkiego rodzaju układów.
Nie należę do żadnej partii politycznej. Potencjał Raciborza tkwi w jego mieszkańcach - w każdym z nas drzemie wielka siła i to my możemy zapewnić stabilny, pewny i bezpieczny rozwój naszego miasta. Racibórz musi być już nie tylko przedsiębiorczy, ale również innowacyjny, atrakcyjny pod kątem dostępności do nowoczesnych rozwiązań.

Program wyborczy 2024

5 konkretów na 5 lat kadencji:

 1. Budowa nowej przeprawy mostowej na Kanale Ulgi w ciągu drogi 935,
 2. Stworzenie nowoczesnego kwartału mieszkalno-handlowo-usługowego na terenie powstałym w wyniku przeniesienia garaży i warsztatów PKS /w porozumieniu z władzami Powiatu/
 3. Uporządkowanie Placu Długosza - połączenie funkcji zielono-rekreacyjnej z parkingiem i częściową zabudową.
 4. Wykorzystanie żwirowni na Ostrogu - stworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcjami kąpieliska, „morsowiska”, łowisk wędkarskich
 5. Budowa „Biznes Parku” - Centrum Biznesowego.

Program wyborczy uwzględnia potrzeby wszystkich grup społecznych naszego miasta w zakresie kulturalnym, społecznym, sportowym, zdrowotnym, edukacyjnym i ochrony środowiska.

5 konkretów a ponad to

DLA INFRASTRUKTURY
 • Aktywne działania na rzecz budowy południowo-wschodniej obwodnicy miasta (od ul. Rybnickiej do Sudołu),
 • Rowerem gdzie tylko chcesz lub Łączy nas rower – budowa kładek pieszo-rowerowych i kompleksowych dróg rowerowych łączących Racibórz z sąsiednimi gminami
 • Nowe parkingi w mieście, na osiedlach i przy ogródkach działkowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Stworzenie przestrzeni wypoczynku dla kierowców transportu międzynarodowego,
 • Budowa centrum kongresowo-wystawienniczego z funkcjami kulturalno-sportowo-rekreacyjnymi, w celu organizacji targów, kongresów, koncertów, wystaw, rozgrywek sportowych i in.
 • Modernizacja dojazdów do zbiorników wodnych dla wędkarzy
Więcej
DLA INNOWACYJNOŚCI i BIZNESU
 • Pozyskiwanie nowych terenów pod działalność biznesową, hal produkcyjnych dla początkujących przedsiębiorców
 • Powołanie akceleratora biznesu udzielającego merytorycznego, prawnego i organizacyjnego wsparcia przedsiębiorcom zakładającym lub już posiadającym swoją firmę.
DLA RODZINY
 • Budowa nowych mieszkań i pozyskiwanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
 • Place zabaw, żłobki, przedszkola i szkoły przyjazne dla dzieci i rodziców,
 • Organizacja wydarzeń, rozwój i wspieranie ofert edukacyjno-naukowych i kulturalno-sportowych dla dzieci,
 • Wdrożenie programu „Wielkie powroty” dla tych, którzy zdecydują się na stały powrót do naszego miasta,
DLA INICJATYW SPOŁECZNYCH, KULTURALNYCH I DLA SPORTU
 • Aktywne działania na rzecz powstania mokrego, wielofunkcyjnego zbiornika Racibórz Dolny wykorzystywanego w przyszłości do celów gospodarczych, turystycznych i rekreacyjnych,
 • Działania na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych poprzez:
  • Wsparcie modernizacji infrastruktury /m.in. woda miejska na każdej działce /
  • Utrzymanie budżetu przeznaczonego tylko dla działkowców i coroczną jego waloryzację,
  • Obrona istniejących Rodzinnych Ogrodów Działkowych i próba stworzenia nowych,
 • Inkubatory kultury - przekazywanie przestrzeni dla twórców (sale prób, pracownie plastyczne i in.), w tym grup formalnych i nieformalnych, młodzieży, dorosłych i seniorów,
 • wsparcie dla Korpusu Ambasadorów Raciborza w dziedzinach kultury, sportu i nauki.
DLA EDUKACJI
 • Stworzenie szkół profilowanych sportowych i artystycznych,
 • Działania na rzecz otworzenia w Raciborzu Szkoły Muzycznej II stopnia,
 • Zaangażowanie przedszkoli i szkół do realizacji działań o charakterze wielopokoleniowym, inkluzyjnym,
 • Budżet obywatelski w szkołach,
 • Praktyki staże dla najlepszych uczniów,
 • Wzmocnienie współpracy z Akademią Nauk Stosowanych w Raciborzu, poprzez prowadzenie wspólnych projektów, wsparcie studenckich kół naukowych.
DLA ŚRODOWISKA
 • Szerokie wdrożenie nowoczesnych rozwiązań proekologicznych w obiektach, budynkach miejskich / termomodernizacja, oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i szkół, itp./,
 • Akcje sadzenia drzew i krzewów, miejskie zielone wyspy, nowy Park Miejski
 • Zwierzę, to też „rodzina” – organizacja miejsc przyjaznych dla naszych pupili, wsparcie schroniska dla zwierząt i odpowiedzialnej adopcji, współpraca z tematycznymi NGO-sami
DLA ZDROWIA
 • Współpraca z podmiotami leczniczymi w celu zapewnienia 24 godzinnego dyżuru lekarskiego,
 • Wsparcie funkcjonowania programów profilaktyki zdrowotnej, w tym. m.in. nowotworowej i kardiologicznej,
 • Rozwój infrastruktury sportowej i organizacja wydarzeń o charakterze rekreacyjno-sportowym w celu promowania zdrowego trybu życia,
 • Zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej i psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, studentów i osób dorosłych.
DLA WSZYSTKICH, BEZ WYJĄTKU…
 • Aktywne zaangażowanie osób niepełnosprawnych i reprezentujących je osób i organizacji w planowanie i realizację polityki miasta w tym zakresie,
 • Inspirowanie przedsięwzięć mających na celu integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
 • Powołanie/wsparcie Zakładu Aktywności Zawodowej,
 • Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach o charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym oraz przystosowanie miejskich obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych,
 • Program „Zdrowy kręgosłup”-zajęcia usprawniające dla seniorów organizowane we współpracy z Akademią Nauk Stosowanych w Raciborzu,
 • Wsparcie seniorów w zakresie pozyskiwania funduszy z programów zewnętrznych i w organizacji działań z zakresu aktywnego spędzania czasu i wspólnej zabawy.

Filmy

Kandydaci do rady miasta

Pragniemy przedstawić naszą sprawdzoną drużynę, która będzie się ubiegać o miejsca w Radzie Miasta Racibórz.

Biografia

Nazywam się Fita. Michał Fita. Mam 46 lat. Podobnie jak moi rodzice urodziłem się w Raciborzu. Prywatnie jestem mężem Moniki i mamy troje dzieci.
Więcej

Ukończyłem Studia MBA in Comunity Management ,wcześniej studia magisterskie w zakresie Animacji Społeczno-Kulturalnej na Uniwersytecie Śląskim.

Mam wieloleletnie doświadczenie pracy w samorządzie. Pełniłem funkcję wiceprezydenta Raciborza w latach 2018-2020. Wcześniej dwie kadencje pełniłem funkcje radnego Rady Miasta Racibórz. Karierę zawodową rozpocząłem w Raciborskim Centrum Kultury, następnie na stanowisku specjalisty ds. pozyskiwania środków unijnych w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym „Górna Odra sp. z o.o.”. Przez ponad 9 lat pełniłem funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Na tym stanowisku pozyskałem środki unijne, ministerialne, samorządowe oraz od sponsorów prywatnych zarówno na prowadzenie działań kulturalnych, jak i na duże inwestycje, w tym kompleksowy remont MOKSiR, remonty taboru i infrastruktury Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach, która stała się jedną z najlepiej rozpoznawalnych w regionie atrakcji turystycznych.

Obecnie pracuję na stanowisku dyrektora Centrum Kultury Sportu Tkalnia w Kietrzu, gdzie realizuję wraz z zespołem takie inicjatywy jak m.in. Runda uliczna ligi zawodów drigftingowych "Drift Open i wiele” innych wydarzeń kulturalno-sportowo-rekreacyjnych.

Jestem społecznikiem zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Współtwórcą i członkiem wielu organizacji pozarządowych, m.in. Stowarzyszenia „W służbie mieszkańcom”, które zapoczątkowało akcję „Zakrętkowe Serce” i przekazało środki z akcji na raciborskie Hospicjum Św. Józefa oraz Stowarzyszenie Spectrum. Inicjowałem również wiele akcji społecznych „Racibórz pomaga Ukrainie”, „Nie strzelam-dokarmiam” i charytatywnych np. zbiórki na raciborskie schronisko dla zwierząt. Organizuję wiele akcji pomocowych dla mieszkańców naszego miasta i powiatu.

Niezależnie od pełnionych czy niepełnionych funkcji zawsze wsłuchuję się w problemy mieszkańców naszego miasta. Począwszy od braku miejsc parkingowych, poprzez sprawy związane z rynkiem pracy czy halami produkcyjnymi na wynajem dla młodych przedsiębiorców. Zajmowałem się również ważnymi tematami dla całego regionu – m.in. problemami Raciborskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także Zbiornikiem Racibórz. Współorganizowałem i byłem uczestnikiem posiedzeń komisji sejmowych i zespołów poświęconych m.in. budowie Zbiornika Racibórz Dolny. Wraz z grupą Radnych Niezależnych zainicjowałem szereg ulg dla przedsiębiorców #miastoCOVIDzibiznes podczas pandemii oraz akcji wspomagającej raciborski Szpital Rejonowy a także akcji szycia maseczek dla mieszkańców Raciborza. Byłem również pierwszym założycielem oddolnej grupy pomocowej po wybuchu wojny na Ukrainie, zbiórki oraz magazynu żywności, ubrań i środków czystości dla obywateli Ukrainy przybywających do naszego miasta. Jestem założycielem grupy na fecebooku: Racibórz pomaga Ukrainie, która liczy kilka tys członków, pomogła wielu ludziom oraz funkcjonuje do dziś.

Pasjonuje mnie muzyka. Staram się propagować postać i twórczość urodzonego w Raciborzu światowej sławy kompozytora Clausa Ogermana. Przez lata związany byłem z raciborskimi zespołami muzycznymi „Przecinek”, „Funk4Fun” i „Petarda”. Jestem jednym z pomysłodawców i organizatorów Koncertu Uwielbienia w Opolu oraz Kietrzu.

Jestem człowiekiem środka. Stawiam na współpracę z różnymi ludźmi, bo to zawsze przekłada się na pozytywne efekty pracy. Dla mnie liczą się ludzie, których potrafię łączyć we wspólnym działaniu, by w pełni wykorzystać potencjał który w nich drzemie.

Razem z kandydatami do Rady Miasta Racibórz startujemy w wyborach by sprawić, że Racibórz będzie na najlepszym miejscem na ziemi!