Krzysztof Szydłowski

Kandydaci do rady miasta

Krzysztof Szydłowski

Krzysztof Szydłowski - urzędnik samorządowy, wykładowca. Od urodzenia mieszkaniec Raciborza, związany z dzielnicami Stara Wieś, Nowe Zagrody, Ocice. Na co dzień zawodowo zajmujący się bezpieczeństwem publicznym i zarządzaniem kryzysowym. Radny Miasta Racibórz kadencji 2006-2010.

Miasto Racibórz to wspólnota samorządowa ale przede wszystkim wspólnota mieszkańców ulic, osiedli, dzielnic. W Radzie Miasta deklaruję więc podejmować wszelkie sprawy i pomysły zgłaszane przede wszystkim przez mieszkańców oraz podnosić publicznie wszelkie inicjatywy ukierunkowane na poprawę standardów życia w Raciborzu, zwłaszcza w dziedzinach bezpieczeństwa, infrastruktury miejskiej, środowiska w tym zachowania i rozwoju obszarów zielonych miasta.

Kandydaci do rady miasta

Pragniemy przedstawić naszą sprawdzoną załogę, która ubiegać będzie się o miejsca w Radzie Miasta Raciborza.