Gabriela Kryk

Kandydaci do rady miasta

Gabriela Kryk

Gabriela Kryk - „skuteczna, waleczna, zdeterminowana!”

Społecznik, edukator, popularyzator nauki, ekspert, związkowiec, a także działkowiec!

Od lat bardzo efektywnie działa na rzecz oświaty i wychowania na ziemi raciborskiej - wspiera dzieci, młodzież, studentów i nauczycieli. Dzięki jej kompetencjom i determinacji zostały utworzone w Raciborzu pierwsze studia magisterskie (2019).

Nauczyciel, nauczyciel akademicki – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki z bogatym doświadczeniem, dorobkiem zawodowym i naukowym, m.in.: doradca metodyczny nauczania początkowego, ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, recenzent dwóch ministerialnych programów nauczania. Pomysłodawczyni i realizatorka twórczych przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych, w tym autorka próby eksperymentalnej, innowacji pedagogicznych, Laboratorium Dziecka, Klubu Młodego Odkrywcy - Myślę, doświadczam i eksperymentuję. Uczestniczka projektów edukacyjnych oraz badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Autorka ponad 60 publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu problematyki kształcenia, samokształcenia młodszych uczniów oraz pracy z dzieckiem zdolnym. Osiągnięcia – liczne podziękowania i nagrody, w tym Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty, Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Kandydaci do rady miasta

Pragniemy przedstawić naszą sprawdzoną załogę, która ubiegać będzie się o miejsca w Radzie Miasta Raciborza.