Marian Czerner

Kandydaci do rady miasta

Marian Czerner

Poznaj Swojego Kandydata: Zaangażowanie, Doświadczenie, Wizja

Marian Czerner

W wieku 52 lat, będąc szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci, pragnę nadal służyć

Raciborzowi i jego mieszkańcom jako kandydat do Rady Miasta. Moje wykształcenie i bogate doświadczenie zawodowe stanowią solidną podstawę do dalszego przyczyniania się do rozwoju naszego miasta.

Edukacja:

Doświadczenie zawodowe:

Przez lata pełniłem funkcje kierownicze w branżach budowlanych, produkcyjnych i komunalnych, gdzie nadzorowałem wiele projektów związanych z inwestycjami, produkcją i zamówieniami publicznymi, często z wykorzystaniem środków unijnych. Moje umiejętności techniczne oraz ciągłe dążenie do doskonalenia są gwarancją skuteczności m.in. w prowadzeniu projektów inwestycyjnych w Raciborzu.

O mnie:

Jestem człowiekiem pragmatycznym, który ceni uczciwość, pracowitość i gospodarność. Moja otwartość i umiejętności komunikacyjne ułatwiają budowanie mostów i osiąganie kompromisów. Współpraca z osobami, które nie boją się wyzwań i dążą do osiągania słusznych celów, jest dla mnie źródłem jeszcze większej motywacji do pracy.

Zaangażowanie społeczne:

Jako dotychczasowy Przewodniczący Rady Miasta, miałem zaszczyt kierować pracami Rady, co pozwoliło mi jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania mieszkańców Raciborza. Moje zaangażowanie w życie społeczności lokalnej jest odzwierciedleniem mojej pasji do służby publicznej.

Zobowiązuję się do kontynuowania pracy na rzecz dobra Raciborza, wykorzystując moje doświadczenie, wiedzę i umiejętności do dalszego rozwijania naszego miasta. Wierzę, że wspólnie możemy stworzyć przyszłość, która będzie jasna dla nas i przyszłych pokoleń.

Twoje poparcie to inwestycja w lepszy Raciborza!

Kandydaci do rady miasta

Pragniemy przedstawić naszą sprawdzoną załogę, która ubiegać będzie się o miejsca w Radzie Miasta Raciborza.