Piotr Sput

Kandydaci do rady miasta

Piotr Sput

Historyk i archiwista, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii nowożytnej (Uniwersytet Wrocławski, Centrum im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego). Lat 59.

Szkoły podstawową oraz średnią (Mechanik) ukończył w Raciborzu. Studiował następnie historię na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez dziewięć lat mieszkał w Niemczech i pracował w firmie prywatnej, zajmującej się procesami automatyzacji oraz produkcji precyzyjnych części dla przemysłu samochodowego.

Od roku 1999 pracuje jako nauczyciel w kilku raciborskich szkołach, w tym od początku do dnia dzisiejszego jako nauczyciel dyplomowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Badacz dziejów nowożytnej historii Śląska w zakresie wojskowości, dziejów sportu, prasy, śląskich wydawnictw, ustroju miast, szczególnie w okresie fryderycjańskim i napoleońskim, Wiosny Ludów, I wojny światowej, czasów powstań i plebiscytu. Autor publikacji książkowych w języku polskim i niemieckim, artykułów naukowych i recenzji (Studia Niemcoznawcze; Studien zur Deutschkunde, Instytut Germanistyki UW) i popularnonaukowych.

Uczestnik oraz prelegent na wielu międzynarodowych oraz krajowych konferencjach naukowych i popularnonaukowych.

Członek Rady Naukowej przy Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Josepha von Eichendorffa w Łubowicach.

Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej.

Członek Rady Naukowej przy Muzeum w Raciborzu.

Członek Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu. W latach 2018-2023 Członek Rady Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko – Dąbrowskiego.

Członek Rady Parafialnej oraz nadzwyczajny szafarz komunii św. w raciborskiej „farze” (parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu).

Żona Renata jest adiunktem w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, córka Kamilla jest mgrem inż. biotechnologii i ochrony środowiska, licencjatem w dziedzinie europeistyki.

W roku 2018 postanowieniem Ministra Nauki i Edukacji odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W roku 2019, w związku z wyróżnieniem przez Komisję Europejską projektu historycznego dotyczącego I wojny światowej w Europie, realizowanego przez kilka organizacji z państw europejskich zaproszony, jako koordynator strony polskiej, na uroczystą galę do Brukseli.

Autor, współautor i redaktor kilkunastu wydawnictw książkowych oraz ponad 150 artykułów historycznych i innych.

W ostatnich latach; Współautor wydanej w roku 2018 w języku niemieckim, w ramach współpracy pomiędzy siedmioma europejskimi miastami, książki: Kriegsenden in europäischen Heimaten Bracknell, Jülich, Leverkusen, Ljubljana, Racibórz, Schwedt, Velleneuve DˈAscq. Begleitungskatalog zur Ausstellung 08.09.2018 – 10.02.2019. Leverkusen 2018. Współautor wydanej w roku 2019 książki; Kriegsenden in europäischen Heimaten. Bracknell, Jülich, Leverkusen, Ljubljana, Racibórz, Schwedt, Velleneuve DˈAscq. Red. Guido von Büren, Michael D. Gutbier, Wolfgang Hasberg, Neustadt an der Aisch 2019. Projekt europejski, w ramach którego powstało wydawnictwo, został wyróżniony przez Komisję Europejską. Współautor wydanej w roku 2019 książki Racibórz i ziemia raciborska w okresie wielkiej wojny 1914-1918. Ratibor und das Ratiborer Land während des Großen Krieges 1914-1918. Racibórz 2019. Wydanie II Racibórz 2021. Autor wydanej w roku 2022 monografii Garnizon Racibórz (1741-1919). Zarys monograficzny. Racibórz 2022. II wydanie Racibórz 2023.

W ostatnim czasie, w ramach projektów miejskich autor i redaktor; Piotr Sput, współpraca Elżbieta Woźniak, 60. lat działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, Racibórz 2021; Z dziejów kultury Raciborza – sławni muzycy od XVII do XX stulecia; współautorzy: Fita Michał, Newerla Paweł, Sput Piotr, Sput Renata, Racibórz 2023; Carl Ulitzka i inni. Wybitne osobistości w dziejach najnowszych Raciborza, red. Sput Renata, Sput Piotr, Racibórz 2023.

Kandydaci do rady miasta

Pragniemy przedstawić naszą sprawdzoną załogę, która ubiegać będzie się o miejsca w Radzie Miasta Raciborza.